Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Boligkalkulator – regn ut boligens formuesverdi for 2016

 • Skriv ut

Nå kan du regne ut boligens formuesverdi for 2016. Det er de opplysningene du tidligere har sendt Skatteetaten som danner grunnlaget for formuesverdien som blir forhåndsutfylt i skattemeldingen. Trenger du hjelp, se vanlige spørsmål og svar

 • En enebolig er et boligbygg beregnet på én husholdning, for eksempel frittstående hus og villaer. 

  En leilighet er en boenhet i en bygning med minst to etasjer, tre boenheter og vanligvis felles inngang. Dette vil typisk være blokkleiligheter og terrasseleiligheter.

  Småhus er boliger som er fysisk bundet sammen ved at det er minst en felles vegg, eventuelt felles gulv/tak med naboboligen. Dette vil typisk være rekkehus og tomannsboliger. Eneboliger i rekke/kjede regnes også som småhus.
 • Byggeår er det året da boligen ble ferdigstilt. Rehabilitering, oppussing og påbygning endrer ikke byggeåret.


 • Oppgi boligens primære areal (P-ROM). P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og éntre.  Garasje, uinnredet kjellerom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM. Se Hvordan måler jeg opp P-ROM? for en oversikt over hva som regnes som P-ROM. Har man ikke opplysninger om P-ROM, kan man oppgi BOA. Opplysninger om P-ROM og BOA finnes for eksempel i salgsoppgaver og takstdokumenter.

  Areal rundes ned til nærmeste hele m2.


 • En primærbolig er den boligen hvor boligeier har sitt hjem, dvs. i utgangspunktet den boligen hvor eieren er folkeregistrert bosatt ved årets utgang. Boligeier kan aldri ha mer enn én primærbolig. Er boligeier eier av andre boligeiendommer, regnes disse som sekundærboliger. Unntaksvis kan boligen din anses som primærbolig selv om du ikke har ditt hjem der ved årets utgang. Dette gjelder hvis du kan sannsynliggjøre/dokumentere at du ikke kan bruke boligen som ditt hjem pga. forhold du ikke har rådighet over, f.eks. pga. alder, helsemessige grunner, beordring mv. I slike tilfeller skal boligen regnes som primærbolig under forutsetning av at du ikke leier ut boligen og at du ikke er blitt eier av annen bolig hvor du har ditt hjem. Kalkulatoren kan kun brukes til å beregne formuesverdien for boligeiendommer. • Skriv inn navn på kommunen boligen ligger i, og velg riktig kommune fra listen som vises under.

   *** Du må fylle ut feltet ***
  • Skriv inn gatenavn og husnr. Velg riktig adresse fra listen under.

   Dersom boligen ikke har gateadresse, skriv inn gnr/bnr og velg riktig gnr/bnr fra listen som vises under.

    *** Du må fylle ut adressefeltet ***
   • Her oppgir du din eierandel pr. 31. desember 2016.

    %

   Din andel av boligens beregnede formuesverdi:

   Fant du det du lette etter?

   Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.