Om veiviseren

Publisert: 15.02.2017

  • Skriv ut

Denne veiviseren gir veiledning og informasjon om du oppfyller vilkårene for å kunne bruke utenlandsregistrert bil i Norge.

Hovedregelen er:

  • Hvis du har fast oppholdssted utenfor Norge eller midlertidig opphold i Norge, kan du innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert bil i Norge uten å betale avgifter.
  • Hvis du har fast oppholdssted i Norge, kan du bare bruke utenlandsregistrert kjøretøy i visse tilfeller.

Du må svare på mellom 2 og 8 spørsmål for å få vite hva som gjelder deg.

Veiviseren gir generell veiledning ut fra spørsmålene du har svart på. Informasjonen du får er derfor ikke et bindende svar fra oss.

Hva menes med "bruk" av kjøretøy?

Med bruk menes all form for disponering. Dette innebærer at det i tillegg til å kjøre bilen også omfatter fysiske og faktiske muligheter til å kjøre. Videre omfatter de

  • lagring
  • fremvisning
  • reparasjoner
  • salg

Dette betyr at dersom du har den utenlandsregistrete bilen lagret/stående i garasjen, så er det å anse som bruk. 

Hvilke kjøretøy omfattes av regelverket?

De kjøretøyene som omfattes av regelverket er blant annet personbil, varebil, bobil, motorsykkel og ATV. I tillegg omfattes tilhengere og campingvogner alene eller i kombinasjon med bil

Etterlatelse av kjøretøyet

Du må i utgangspunktet ta med deg bilen når du reiser ut av Norge. Du kan imidlertid la bilen stå igjen i Norge i inntil 6 uker per 12 måneder.

Dokumentasjon og konsekvenser ved overtredelse av regelverket

Vær oppmerksom på at du til enhver tid må kunne dokumentere at du oppfyller vilkårene for å bruke utenlandsregistrert bil i Norge. Dersom du ikke følger reglene må du betale avgifter, og du kan risikere å bli ilagt tilleggsskatt.

Utfyllende informasjon

For utfyllende informasjon om regelverket for bruk av utenlandsregistrert bil i Norge, kan du lese her:

Kan veiviseren bli bedre?

Du kan hjelpe oss med å gjøre veiviseren bedre ved å sende oss en melding. Vi kan ikke svare på konkrete spørsmål vedrørende din situasjon, så trenger du hjelp og personlig veiledning om reglene for bruk av utenlandsregistert bil i Norge, må du kontakte oss i andre kanaler.

Din tilbakemelding på veiviseren:

Ditt navn (valgfritt):
Din tilbakemelding:
Din e-postadresse (valgfritt):

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.