Taxnorway.no

Norsk identitetsnummer

Utskriftversjon

I Norge må du ha et norsk identitetsnummer. Du bruker dette nummeret for å identifisere deg hos offentlige myndigheter og for å åpne norsk bankkonto. De som er bosatt i Norge får et fødselsnummer. Utlendinger som skal oppholde seg i Norge i mindre enn 6 måneder får et D-nummer.

For å motta et identitetsnummer - enten fødselsnummer eller D-nummer - må du gjøre følgende:

Hva er forskjellen på et fødselsnummer og et D-nummer?

  • Alle som er bosatt i Norge, får et fødselsnummer (personnummer) som følger personen hele livet. Fødselsnummeret består av 11 sifre, hvor de 6 første sifrene viser fødselsdato.
  • Utlendinger som kommer til Norge for å arbeide i Norge i mindre enn 6 måneder, får ikke fødselsnummer. De får isteden et D-nummer.
  • Skal du oppholde deg i Norge i mer enn 6 måneder, må du søke om et fødselsnummer ved å melde flytting til Norge. Har du tidligere fått D-nummer, skal du deretter bare bruke fødselsnummeret.
  • Fødselsnummeret eller D-nummeret skal du bruke hver gang du kommer til Norge for å arbeide. Du må også oppgi det når du ber om nytt skattekort.

Opprette bankkonto i Norge

  • Du må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer for å åpne bankkonto i Norge. Banker kan i noen tilfeller bestille D-nummer.
  • Du bør ha en bankkonto i Norge som arbeidsgiveren kan sette inn lønnen din på, og som Skatteetaten senere kan overføre eventuell for mye trukket skatt til.

 

 


Work in Norway