Dødsbo

Når noen er død, oppstår det som kalles et dødsbo.

Dødsboet består av avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Dette er for eksempel leiligheten, bilen og pengene i banken, men også lån avdøde hadde. Dødsboet kan også ha flere forpliktelser, for eksempel hvis avdøde var næringsdrivende.