Skatt - Skattemessig bosatt

Oppholder du deg i Norge i mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode eller mer enn 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode, blir du skattemessig bosatt i Norge. Alle hele eller deler av et kalenderdøgn med opphold i Norge, tas med ved beregning av antall dager. Er du blitt skattemessig bosatt, opphører dette først etter du har søkt om det og har fått vedtak om skattemessig emigrasjon. Skattemessig bosatt opphører ikke ved flytting eller ved at du tar opphold i et annet land.