Fritak fra omregistreringsavgiften

Det kan gis fritak for betaling av omregistreringsavgiften.

De fleste fritak behandles direkte på trafikkstasjonen ved omregistreringen. Dette gjelder blant annet:

Følgende fritak behandles i selvbetjeningsløsningen til Statens vegvesen:

  • Kjøretøy som har vært registrert i mer enn 30 år
  • Kjøretøy som har vært registrert på samme eier to måneder eller mindre
  • Slette kjøretøyets medeier
  • Endre kjøretøyets registrerte medeier til eier
  • Omregistrering mellom ektefeller (omregistrering mellom samboere gir ikke avgiftsfritak)

Elektrisk kjøretøy

Elektriske kjøretøy, blant annet elbiler, er fritatt fra omregistreringsavgift.

footer/desktop/standard