Fritak fra omregistreringsavgiften

Det kan gis fritak for betaling av omregistreringsavgiften.

De fleste fritak behandles direkte på trafikkstasjonen ved omregistreringen. Dette gjelder blant annet:

  • mellom foreldre og barn ved arv (gjelder ikke forskudd på arv)
  • ved heving av kjøp. Da må du sende inn søknad til Skatteetaten.
  • ved omorganisering av selskaper

Følgende fritak behandles i selvbetjeningsløsningen til Statens vegvesen:

  • Kjøretøy som har vært registrert i mer enn 30 år
  • Kjøretøy som har vært registrert på samme eier to måneder eller mindre
  • Slette kjøretøyets medeier
  • Endre kjøretøyets registrerte medeier til eier
  • Omregistrering mellom ektefeller (omregistrering mellom samboere gir ikke avgiftsfritak)

Elektrisk kjøretøy

Det er vedtatt at det fra 01.01.2018 skal være fritak for omregistreringsavgift for elektriske kjøretøy, blant annet elbiler.

Det betyr at det gis fritak ved omregistrering av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder kjøretøy hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller.

footer/desktop/standard