Andre avgifter ved import av kjøretøy

I tillegg til engangsavgiften må du betale merverdi-, vrakpant- og klimagassavgift når du importerer et kjøretøy til Norge.

Merverdiavgift ved import av kjøretøy

Du må betale 25 prosent merverdiavgift for kjøretøy du importerer til Norge. Avgiften blir regnet på grunnlag av tollverdi til Norge.

Tollverdi beregnes slik:

  Innkjøpspris
+ Fraktkostnader
+ Forsikringskostnader fram til norsk grense
= Tollverdi

Merverdiavgiften betales ved grensepassering.

Vrakpantavgiften

Vrakpantavgiften er 2 400 kroner for person-, vare- og campingbil. Moped og motorsykler er fritatt for vrakpantavgiften.

Vrakpantavgiften betales sammen med engangsavgiften når du har fått bilen godkjent hos Statens vegvesen.

Klimagassavgift

Du må betale avgift for klimagass i klimaanlegg (aircondition) i biler når du importerer. Avgiften avhenger av type klimagass.

De fleste klimaanlegg bruker en gass med avgiftssats på 715 kroner per kilo (sats for 2018), og beregnes etter klimagassens vekt. Vanligvis er det omtrent én kilo gass for en vanlig personbil.

footer/desktop/standard