Andre avgifter ved import av kjøretøy

I tillegg til engangsavgiften må du betale merverdi-, vrakpant- og klimagassavgift når du importerer et kjøretøy til Norge.

Merverdiavgift ved import av kjøretøy

Du må betale 25 prosent merverdiavgift for kjøretøy du importerer til Norge. Avgiften blir regnet på grunnlag av tollverdi til Norge.

Tollverdi beregnes slik:

  Innkjøpspris
+ Fraktkostnader
+ Forsikringskostnader fram til norsk grense
= Tollverdi

Merverdiavgiften betales ved grensepassering.

Vrakpantavgiften

Vrakpantavgiften er 2 400 kroner for person-, vare- og campingbil.

Fra og med 1. januar 2019 er det også vraktpantavgift for mopeder, motorsykler, campingvogner og lastebiler.

Les mer om vraktpantavgiften

Klimagassavgift

Du må betale avgift for klimagass i klimaanlegg (aircondition) i biler når du importerer. Avgiften avhenger av type klimagass.

De fleste klimaanlegg bruker en gass med avgiftssats på 726 kroner per kilo (sats for 2019), og beregnes etter klimagassens vekt. Vanligvis er det omtrent én kilo gass for en vanlig personbil.