Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Fritak og reduksjon av engangsavgiften

Du kan få fritak for eller reduksjon av engangsavgiften for enkelte typer kjøretøy.

I de fleste tilfeller trenger du ikke søke og du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart enten når du betaler engangsavgiften eller når du registrerer kjøretøyet. I noen tilfeller kan fritaket også innvilges ved registrering i Autosys bransjeløsning.

Se hva som gjelder kjøretøyet du skal registrere:

Du trenger ikke søke på forhånd. Du deklarerer selv fritaket i vår betalingsløsning for engangsavgift.

Fritaket gjelder ikke for vrakpanten. Denne må betales før du kan gå videre med å registrere kjøretøyet.

Når du gjør dette, må du henvise til Tolletatens ekspedisjons– og løpenummer.

Forskudd på arv gir ikke fritak.

 

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket umiddelbart i vår betalingsløsning for engangsavgift.

Fritaket gjelder ikke for vrakpantavgiften. Denne må betales før du kan gå videre med å registrere kjøretøyet.

Når du møter opp på trafikkstasjonen, må du ha med følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Dokumentasjon fra Statens vegvesen på at kjøretøyet er godkjent som amatørbygd

For å få fritak for amatørbygde kjøretøy, må kjøretøyet være bygget, godkjent og registrert i tråd med forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy. Det er kun amatørbygde kjøretøy som blir førstegangsregistrert i motorvognregisteret fra 1. januar 2017 som omfattes av fritaket.

 

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Når du møter opp på trafikkstasjonen, må du ha med følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Bekreftelse fra Utenriksdepartementet (A2-skjema)

Hvis melder har kreditt for engangsavgiften

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg til trafikkstasjonen:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Attestasjon fra kirkeverge, prest eller lensmann om at firmaet driver begravelsesvirksomhet og redegjørelse fra begravelsesbyrået om behov for kjøretøyet og egenerklæring om at de er kjent med vilkårene for avgiftsfritaket

Registreringen kan også fullføres i Autosys bransjeløsning.

Hvis melder ikke har kreditt for engangsavgift

Du må søke på forhånd.

Du må søke Skatteetaten om fritak for engangsavgiften og betale vrakpantavgiften i vår betalingsløsning før du kan registrere kjøretøyet.

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Attestasjon fra kirkeverge, prest eller lensmann om at firmaet driver begravelsesvirksomhet og redegjørelse fra begravelsesbyrået om behov for kjøretøyet og egenerklæring om at de er kjent med vilkårene for avgiftsfritaket

Du må søke på forhånd

Du må søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften før du registrerer kjøretøyet.

 

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Dokumentasjon på at kjøretøyet er spesialutrustet og at det skal registreres på et brannvesen.

Hvis du som søker ikke skal melde kjøretøyet til registrering, må melders navn og organisasjonsnummer oppgis i søknaden.

Flere detaljer om hvilke krav som stilles til spesialutrustning og eier/bruker kan du lese om i prinsipputtalelsen Fritak for engangsavgift for spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet.

Hvis melder har kreditt for engangsavgiften

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg til trafikkstasjonen:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Utvidet drosjeløyve

Registreringen kan også fullføres i Autosys bransjeløsning.

Hvis melder ikke har kreditt for engangsavgift

Du må søke på forhånd.

Du må søke Skatteetaten om fritak for engangsavgiften og betale vrakpantavgiften i vår betalingsløsning før du kan registrere kjøretøyet.

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Drosjeløyve

Buss registrert på organisasjon til transport av funksjonshemmede.

Du må søke på forhånd

Du må søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften før du registrerer kjøretøyet.

 

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Uttalelse fra offentlig sosialmyndighet eller helsetjeneste om transportbehovet

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)

Kjøretøy som bruker etanol til fremdrift.

Du må søke på forhånd

Du må søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften før du registrerer kjøretøyet.

 

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Dokumentasjon på at kjøretøyet kan benytte etanol som drivstoff

Du må søke på forhånd

Du må søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften før du registrerer kjøretøyet.

 

Dette må du dokumentere

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Teknisk informasjon om beskyttelsesgrad

Kjøretøyet må registreres på offentlig myndighet eller etat.

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg til trafikkstasjonen:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Bekreftelse fra NATO

Registreringen kan også fullføres i Autosys bransjeløsning.

Hvis melder har kreditt for engangsavgift

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Lisens fra Norges Bilsportforbund

Registrering av kjøretøyet kan ikke fullføres i Autosys bransjeløsning. Dersom saken ikke er startet i bransjeløsningen, må full dokumentasjon leveres på trafikkstasjonen.

Hvis melder ikke har kreditt for engangsavgift

Du må søke på forhånd

Du må søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften før du registrerer kjøretøyet.

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Lisens fra Norges Bilsportforbund

Hvis du har rett til fritaket kan du

 1. logge deg inn i vår betalingsløsning og melde inn fritaket
 2. betale vrakpantavgiften
 3. oppsøke din nærmeste trafikkstasjon for registrering

Alternativt kan virksomheter som benytter Autosys bransjeløsning, gå til vår betalingsløsning via Autosys bransjeløsning og deklarere fritaket på vegne av eier, for så å fullføre registreringen i Autosys bransjeløsning.

Les mer om fritaket

 

Hvis du har rett til fritaket kan du

 1. logge deg inn i vår betalingsløsning og melde inn fritaket
 2. betale vrakpantavgiften
 3. oppsøke din nærmeste trafikkstasjon for registrering

Alternativt kan virksomheter som benytter Autosys bransjeløsning, gå til vår betalingsløsning via Autosys bransjeløsning og deklarere fritaket på vegne av eier, for så å fullføre registreringen i Autosys bransjeløsning.

Kjøretøyet må registreres på den organisasjonen som er berettiget fritaket.

 

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Erklæring fra Sysselmannen på Svalbard

Registrering av kjøretøyet kan ikke fullføres i Autosys bransjeløsning. Dersom saken ikke er påstartet i bransjeløsningen, må full dokumentasjon leveres på trafikkstasjonen.

Hvis melder har kreditt for engangsavgift

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Kjørebevis fra Norges Motorsportforbund

Registrering av kjøretøyet kan ikke fullføres i Autosys bransjeløsning. Dersom saken ikke er startet i bransjeløsningen, må full dokumentasjon leveres på trafikkstasjonen.

Hvis melder ikke har kreditt for engangsavgift

Du må søke på forhånd

Du må søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften før du registrerer kjøretøyet.

Når du søker må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)
 • Kjørebevis fra Norges Motorsportforbund

Du trenger ikke søke på forhånd. Du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen når du registrerer kjøretøyet.

Dette må du ta med deg:

 • Skjemaet Melding til avgiftsberegning og registrering (NA-0221)

Endringer av fritak?

Hvis du har fått et fritak og vilkåret for fritaket eller reduksjonen ikke lenger er til stede, må du betale engangsavgiften som gjenstår.

Eksempler på dette er drosjer registrert før 1. januar 2019, ambulanser og begravelsesbiler som blir tatt ut før bindingstiden på 3 år, og biler som innføres fra Svalbard. Du må da melde fra til Skatteetaten.