Fritak fra engangsavgift for reindriftsnæringen

Du kan få fritak ved første gangs registrering av beltemotorsykler/snøscootere og terrenggående firehjuls motorsykler som skal benyttes i reindriftsnæringen. Kjøretøyet må registreres på en virksomhet, ikke privatperson.

Hvem kan få fritak?

For å få avgiftsfritak må virksomheten være registrert i merverdiavgiftsregisteret. Virksomheten må ha enten

  • deltakere med reinmerke, eller
  • konsesjon til reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet

Kjøretøyet må registreres på virksomheten, ikke en privatperson.

Kjøretøyet må hovedsaklig benyttes i reindriftsvirksomhet.

Slik får du fritaket

  1. Logg inn på vår betalingsløsning og meld fritaket
  2. Betal vraktpantavgiften
  3. Oppsøk din nærmeste trafikkstasjon for å registrere kjøretøyet

Det er nytt fra 25. november 2019 at du kan melde inn fritaket selv.

Alternativt kan virksomheter som benytter Autosys bransjeløsning gå til vår betalingsløsning via Autosys bransjeløsning og deklarere fritaket på vegne av eier, for så å fullføre registreringen i Autosys bransjeløsning.

Antall kjøretøy

  • Virksomheter med deltakere som har reinmerke kan til enhver tid maksimalt ha 4 avgiftsfrie kjøretøy registrert på seg.
  • Virksomheter med konsesjon for reindrift utenfor det samiske reinbeiteområde kan maksimalt ha 8 avgiftsfrie kjøretøy registrert på seg til enhver tid.

Type kjøretøy

Kjøretøy som er omfattet:

  • beltemotorsykkel (snøscooter)
  • terrenggående 4-hjuls motorsykkel (teknisk underkode L7e-B1 eller L7e-B2)

Vilkårene må være oppfylt i minimum 2 år

Vilkårene for fritak må være oppfylt minimum i 2 år. Hvis vilkårene ikke lenger er gjeldende innenfor denne 2 års perioden, må virksomheten betale full engangsavgift. Engangsavgiften skal da beregnes etter de regler og satser som gjaldt på registreringstidspunktet.

Hvis virksomheten ikke lenger oppfyller vilkårene innenfor 2 års perioden og engangsavgiften betales, kan virksomheten likevel ikke registrere et nytt avgiftsfritt kjøretøy som erstatning før det forrige kjøretøyets 2 års periode er utløpt.