Fritak fra engangsavgift for reindriftsnæringen

Du kan få fritak ved første gangs registrering av beltemotorsykler/snøscootere og terrenggående firehjuls motorsykler som skal benyttes i reindriftsnæringen. Kjøretøyet må registreres på en virksomhet, ikke privatperson.

Fritaket ble innført 1. juli 2018.

Hvem kan søke?

For å få avgiftsfritak må virksomheten være registrert i merverdiavgiftsregisteret. Virksomheten må ha enten

 • deltakere med reinmerke, eller
 • konsesjon til reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet

Kjøretøyet må registreres på virksomheten, ikke en privatperson.

Kjøretøyet må hovedsaklig benyttes i reindriftsvirksomhet.

Slik søker du

Du søker ved å logge inn i Altinn og legge ved nødvendig dokumentasjon.

Du må søke med foretakets organisasjonsnummer, ikke ditt eget fødselsnummer.

Dette må du legge ved søknaden:

 • Bekreftelse fra fylkesmannen på at virksomheten har deltakere med reinmerke eller fått tildelt konsesjon.
 • Firmanavn og organisasjonsnummer
 • Opplysninger om kjøretøyet:
  • Merke og typebetegnelse
  • Ramme - chassisnummer
  • Skjemaet NA-0221/melding til registrering/tollkort

Antall kjøretøy

 • Virksomheter med deltakere som har reinmerke kan til enhver tid maksimalt ha 4 avgiftsfrie kjøretøy registrert på seg.
 • Virksomheter med konsesjon for reindrift utenfor det samiske reinbeiteområde kan maksimalt ha 8 avgiftsfrie kjøretøy registrert på seg til enhver tid.

Vilkårene må være oppfylt i minimum 2 år

Vilkårene for fritak må være oppfylt minimum i 2 år. Hvis vilkårene bortfaller innenfor denne 2 års perioden, må virksomheten betale full engangsavgift. Engangsavgiften skal da beregnes etter de regler og satser som gjaldt på registreringstidspunktet.

Hvis virksomheten ikke lenger oppfyller vilkårene innenfor 2 års perioden og engangsavgiften betales, kan virksomheten likevel ikke registrere et nytt avgiftsfritt kjøretøy som erstatning før det forrige kjøretøyets 2 års periode er utløpt.

footer/desktop/standard