Hva er engangsavgiften?

Engangsavgiften beregnes ut fra kjøretøyets avgiftsgruppe, egenvekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og slagvolum. For noen kjøretøy inngår også motoreffekt.

Du må betale engangsavgift når du har fått kjøretøyet godkjent hos Statens vegvesen. Når du importerer et brukt kjøretøy kan du få reduksjon eller fritak for engangsavgiften.

Steg for steg: Slik importerer du kjøretøy

Helt avgiftsfrie kjøretøy, for eksempel traktorer, kan registreres direkte hos Statens vegvesen.

CO2-avgiften

CO2-avgiften er en miljøavgift. Som hovedregel bruker Skatteetaten kjøretøyets CO2-utslipp når vi beregner engangsavgiften.

Ved godkjenning av bruktimporterte kjøretøy vil Statens vegvesen registrere både sylindervolum og CO2-utslipp hvis informasjonen er tilgjengelig. Hvis Statens vegvesen har registrert CO2-utslipp, skal dette som hovedregel benyttes ved beregning av avgiftene.

Ved beregning av engangsavgift for motorsykler:

 • Motorsykler med registrert utslippsinformasjon beregnes på grunnlag av
  • CO2-utslipp
  • slagvolum
 • Motorsykler uten registrert utslippsinformasjon beregnes på grunnlag av
  • motoreffekt
  • slagvolum
  • stykkavgift

Når avgiften fastsettes forholder Skatteetaten seg til de dataene som er registrert i motorvognregisteret.

Fra og med 1. januar 2020 vil kjøretøy i avgiftsgruppe A (personbil) og J (buss) fastsettes etter den nye målemetoden WLTP. Skatteetaten vil legge til grunn den verdien fra samsvarssertifikatet (COC) som overføres fra Statens vegvesen.

Bruktimporterte kjøretøy som er godkjent etter testsyklusen NEDC vil bli fastsatt med verdi hentet fra typegodkjenningen eller enkeltgodkjenningen.

Det vil fra og med 1. januar 2020 være to satstabeller for CO2 i disse kjøretøygruppene, en for WLTP - godkjente -og en for NEDC-godkjente kjøretøy.

I de tilfeller Skatteetaten ikke mottar målemetode fra Statens vegvesen, vil Skatteetaten benytte NEDC-satser på kjøretøy registrert i utlandet før 1. september 2018 og WLTP-satser på kjøretøy registrert fra og med 1. september 2018.

Det er bestemt at kjøretøy i avgiftsgruppe B (varebil kl. 2) og C (campingbil) skal fastsettes etter NEDC 2.0 (CO2MPAS-verdi)/NEDC i 2020.

I de tilfeller Skatteetaten ikke mottar målemetode fra Statens vegvesen, vil Skatteetaten benytte NEDC-satser på kjøretøy registrert i utlandet før 1. september 2018 og slagvolum på kjøretøy registrert fra og med 1. september 2018.

For avgiftsgruppe B hvor det fremkommer at kjøretøyet er godkjent etter WLTP og samsvarssertifikatet ikke inneholder NEDC 2.0 verdi, vil Skatteetaten legge slagvolum til grunn for fastsettelsen.

For avgiftsgruppe C - hvor det fremkommer at kjøretøyet er godkjent etter WLTP og samsvarssertifikatet også inneholder NEDC 2.0 verdi, vil Skatteetaten legge slagvolum til grunn for fastsettelsen.

Innfasing av ny målemetode (WLTP) for utslipp fra biler startet allerede 1. september 2017. Fra og med 1. september 2018, var det krav til at alle nye personbiler skulle være typegodkjent etter ny metode, det samme gjaldt for varebiler den 1. september 2019. Til nå har Skatteetaten benyttet eksisterende satstabell for Co2 på NEDC-verdier og WLTP-verdier (tilbakeregnet med CO2MPAS til NEDC 2.0).

Fra og med 1. januar 2020 blir det innført egne satser for CO2-verdier målt etter WLTP. Dette innføres i første omgang i avgiftsgruppe A og J. For avgiftsgruppe B og C er det bestemt av disse skal avgiftsberegnes etter NEDC 2.0/NEDC ut 2020.

For bruktimporterte kjøretøy vil det oppstå tilfeller hvor Skatteetaten ikke mottar målemetode fra Statens vegvesen. Dato for førstegangsregistrering i utlandet vil være et skille for om NEDC -eller WLTP satser vil legges til grunn for beregningen. Er kjøretøyet registrert i utlandet før 1. september 2018, vil Skatteetaten da legge NEDC-satser til grunn for beregningen, er kjøretøyet registrert 1. september 2018 eller senere, vil Skatteetaten beregne engangsavgiften med WLTP-satser.

Er du usikker på hvilken målemetode ditt kjøretøy er godkjent etter? Kontakt Statens vegvesen.

Kjøretøy uten europeisk typegodkjenning har siden 15. april 2018 blitt godkjent av SVV og CO2-verdier målt etter EPA eller NRCan har blitt lagt til grunn. Der som Skatteetaten mottar slike verdier fra SVV for avgiftsgruppe A og J, vil Skatteetaten benytte WLTP-satser. For avgiftsgruppe B og C benyttes slagvolum som avgiftsgrunnlag.

 

NOx-avgiften

NOx-avgiften er en miljøavgift for utslipp av nitrogenoksider (NOx). Utslippene bidrar til luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken og sur nedbør.

Du finner opplysninger om NOx-utslipp i nybilvelgeren til Statens vegvesen.

Kjøretøyet må godkjennes hos Statens vegvesen. Da blir NOx-utslippet på kjøretøyet registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er disse NOx-dataene Skatteetaten bruker når vi beregner engangsavgiften. For kjøretøy som mangler NOx-data i Autosys, bruker vi stipulert NOx-utslipp som vist i tabellen under.

Førstegangsregistrering i utlandet Stipulert avgiftsgrunnlag (mg/km)
  Bensin Diesel
01.01.2016 eller senere (tilsv. Euro 6) 60 80
01.01.2011- 31.12.2015(tilsvarer Euro 5) 60 180
01.01.2006 – 31.12.2010 (tilsvarer Euro 4) 80 250
31.12.2005 eller tidligere (tilsvarer Euro 3 og eldre) 150 500