Beregning av engangsavgiften for ladbare hybrider

Elektrisk rekkevidde er en faktor i beregningen av engangsavgift på ladbare hybrider. Dette var nytt fra og med 1. juli 2018.

Tidligere har alle ladbare hybrider fått et vektfradrag på 23 prosent før fastsettelse av engangsavgift.

Nå vil en ladbar hybrid måtte ha en oppgitt elektrisk rekkevidde på minst 50 km for å oppnå maksimalt fradrag på 23 prosent.

Det vil si at ladbare hybrider med en oppgitt elektrisk rekkevidde på 50 km eller mer, får et vektfradrag på 23 prosent, mens et kjøretøy som har en elektrisk rekkevidde under 50 km, får et forholdsmessig fradrag basert på denne rekkevidden.

Eksempel

Hvis ditt kjøretøy har en elektrisk rekkevidde oppgitt til 40 km, vil vektfradraget være 40 km x 23 / 50 = 18.40 prosent. Tilsvarende vil et kjøretøy med 35 km rekkevidde få et fradrag på 35 x 23 / 50 = 16.10 prosent. Skatteettaten vil benytte to desimaler, med vanlige avrundingsregler, i beregningen av vektfradraget.

Skatteetaten benytter tekniske data fra Statens vegvesen sitt motorvognregister. Ladbare hybrider som ikke har oppgitt elektrisk rekkevidde i dataoverføringen fra Statens vegvesen, vil bli behandlet som et ordinært kjøretøy av Skatteetaten. Det vil si at kjøretøyet ikke vil få en vektreduksjon før fastsettelse av engangsavgiften.