Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Søknad om bruk av utenlandsregistrert bil i Norge

Skal du bruke en utenlandsregistrert bil i Norge, må du søke om kjøretillatelse. Tillatelse gis kun i enkelte tilfeller. Du bør lese informasjonen nedenfor hvis du er usikker.

Logg inn, fyll ut og lever RF-1340:

Søk om bruk av utenlandsregistrert bil

Du må regne med minst 14 dagers behandlingstid.

Du kan kun bruke dette skjemaet hvis du skal:

 • Demonstrere et utenlandsregistrert kjøretøy
  Du kan søke om innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert kjøretøy som skal demonstreres eller som er spesialutrustet for demonstrasjon av varer. Dokumentasjon som kan vedlegges kan være kopi av oppdragsbekreftelse og gjennomføringsplan, informasjon om samarbeidspartnere og ansvarlig for oppdraget.
 • Bruke et utlandsregistrert kjøretøy ved flytting til Norge
  Dersom du skal flytte til Norge permanent, kan du søke om å få midlertidig kjøretillatelse for utenlandsregistrert kjøretøy i forbindelse med flyttingen. Kjøretillatelse kan gis for inntil 14 dager. Du må dokumentere flyttingen i form av en flytteattest, arbeidskontrakt eller annen relevant dokumentasjon. Du må søke før bilen innføres til Norge.
 • Bruke et utlandsregistrert kjøretøy ved flytting fra Norge
  Kjøretillatelse kan gis for inntil 14 dager. Du må dokumentere flyttingen i form av en flytteattest, arbeidskontrakt eller annen relevant dokumentasjon. Du må søke om slik tillatelse før bilen innføres til Norge. 
 • Kjøre et utenlandsregistrert kjøretøy gjennom Norge
  Dette gjelder kjøretøy i transitt direkte fra innførselsstedet til utførselsstedet. Dokumentasjon som kan vedlegges kan være kopi av oppdragsbekreftelse og gjennomføringsplan, informasjon om samarbeidspartnere og ansvarlig for oppdraget.
 • Bruke et utenlandsregistrert kjøretøy ved beredskapsøvelser
  Det kan innvilges kjøretillatelse ved innførsel og bruk av utenlandsregistrert kjøretøy som skal benyttes i forbindelse med bereskapsøvelser.
 • Bruke et utenlandsregistrert kjøretøy kortvarig i enkeltstående tilfeller
  Dette omfatter ulike typetilfeller. Hva slags dokumentasjon som er aktuell, vil avhenge av hvilket typetilfelle det er snakk om. For noen tilfeller vil det være kopi av oppdragsbekreftelse og gjennomføringsplan. For andre tilfeller kan det være en beskrivelse av gjennomføringsplanen.

Gjelder dette meg?

Hvis du er usikker på om dette gjelder deg, kan du ta vår veiviser for bruk av utenlandsregistrert kjøretøy. Da svarer du på 2-8 spørsmål og får vite hvilke regler som gjelder for deg.

Søk god tid i forveien

Du må regne med minst 14 dagers saksbehandlingstid. Det er derfor viktig å søke god tid i forveien.

Midlertidig opphold i Norge?

Er du registrert bosatt i utlandet, og oppholder deg midlertidig i Norge, kan du i noen tilfeller bruke utenlandsregistrert kjøretøy i inntil to år. Du må da søke om kjøretillatelse ved midlertidig opphold i Norge.

Regelverk

Reglene for midlertidig bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge.

Skattedirektoratet har utarbeidet kommentarer til forskriften. Kommentarene finner du i årsrundskriv for engangsavgift.