Viktig å vite når du bestiller attester eller utskrifter

Dette bør du vite når du bestiller attester.

For de fleste attestene må du logge inn i Altinn for å bestille:

  • Bestiller du for eksempel for barn, kan du skrive en beskjed i feltet "Fritekst eller kommentar" om hvem det gjelder og hva du skal bruke attesten til.
  • I samme felt kan du også skrive om du trenger attesten på engelsk eller flerspråklig utgave, dersom den finnes på flere språk.

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling for de fleste attester. Unntaket er bostedsbekreftelse som har 3-4 ukers behandlingstid. I tillegg kommer postgang.

Bestille pass

Du trenger ikke fødselsattest for å bestille pass til barn og unge.

Se politiets nettsider for huskeliste ved søknad om pass til barn og unge.

Utskrifter utstedes med og uten stempel og signatur

Følgende fire utskrifter utstedes uten stempel og signatur. 

  • Melding om registrert flytting
  • Innvandringskvittering
  • Bekreftelse på tildelt d-nummer
  • Bekreftelse på registrert foreldreansvar

Øvrige utskrifter utstedes med stempel og signatur.

Bruke attesten i utlandet

Hvis attesten skal brukes i utlandet, må den ha stempel og signatur. Du må da sende den til Fylkesmannen for påføring av apostille, og du må oppgi i hvilket land den skal brukes. Les mer om apostille og legalisering.

footer/desktop/standard