Viktig å vite når du bestiller attester eller utskrifter

Dette bør du vite når du bestiller attester.

På grunn av korona-situasjonen har vi begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur

Bestill derfor attesten kun om det er strengt nødvendig. Vi kan dessverre ikke si hvor lang tid det tar før du mottar attesten.

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling for de fleste attester. Unntaket er bostedsbekreftelse som har 3-4 ukers behandlingstid. I tillegg kommer postgang.

Bestille pass

Du trenger ikke fødselsattest for å bestille pass til barn og unge.

Se politiets nettsider for huskeliste ved søknad om pass til barn og unge.

Utskrifter utstedes med og uten stempel og signatur

Følgende fire utskrifter utstedes uten stempel og signatur. 

  • Melding om registrert flytting
  • Innvandringskvittering
  • Bekreftelse på tildelt d-nummer
  • Bekreftelse på registrert foreldreansvar

Øvrige utskrifter utstedes med stempel og signatur.

Bruke attesten i utlandet

Hvis attesten skal brukes i utlandet, må den ha stempel og signatur. Du må da sende den til Fylkesmannen for påføring av apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering. Husk å oppgi i hvilket land den skal brukes. Attester du skal bruke i nordiske land trenger ikke apostille eller legalisering. Les mer om apostille og legalisering.