Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bostedsattest

En bostedattest dokumenterer hvor du bor og hvor lenge du har bodd der. Du trenger en bostedsattest dersom du må dokumentere hvor du bor i forbindelse med søknader til stat, kommune og fylkeskommune. Bostedsattest dokumenterer også innflyttingstidspunkt til adressen.

På grunn av korona-situasjonen har vi begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur

Bestill derfor attesten kun om det er strengt nødvendig. Vi kan dessverre ikke si hvor lang tid det tar før du mottar attesten. Det vil være lengre behandlingstid enn oppgitt for de ulike attestene.

Attesten blir deretter sendt til din folkeregistrerte adresse. Normalt tar dette 3 virkedager, postgang kommer i tillegg.

Hvem kan få bostedsattest?

Bostedsattester skrives ut kun på forespørsel fra:

  • den attesten gjelder
  • ektefellen/den registrerte partneren 
  • en av de nærmeste slektningene (må kunne dokumentere at han/hun har et begrunnet behov for attesten) 
  • offentlig myndighet
  • verge eller hjelpeverge

Bostedsattester utstedes ikke til personer som er registrert som utvandret.

Du kan bestille for hele familien

Du kan få felles bostedsattest for deg og hele familien (ektefelle/barn), forutsatt at foreldre i familien er gifte. 

Samboere kan ikke få felles bostedsattest (siden de har forskjellige familienumre). For samboere med felles barn vil barna normalt være oppført på morens bostedsattest.

Har begge særkullsbarn vil barnet fremkomme på bostedsattesten til den aktuelle forelder.

Bostedsattester viser maksimalt to generasjoner slik at besteforeldre og barn eller søsken ikke vil komme ut på samme attest.

Lånekassens bokontroll

Bostedsattest godtas ikke av lånekassen i deres bokontroll av studenter som har oppgitt å bo på adresse utenfor foreldrehjemmet. For mer informasjon se lånekassen.

Viktig å vite når du bestiller attester

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.

Hvis du skal bruke attesten i utlandet, må du selv sende attesten til Fylkesmannen for apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering. Husk å oppgi i hvilket land attesten skal brukes. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering. Les mer om apostille og legalisering.