Leveattest

En slik attest kan gis i forbindelse med utbetaling av pensjon fra utlandet. Leveattest får du hos Tingretten, og ikke Skatteetaten. 

Du må møte personlig hos notarius publicus (Tingretten) og vise gyldig legitimasjon.