Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Utskrift av registrerte opplysninger

Har du behov for å bekrefte opplysningene som er registrert på deg i Folkeregisteret, kan du be om en utskrift av registrerte opplysninger. 

På grunn av korona-situasjonen har vi begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur

Bestill derfor attesten kun om det er strengt nødvendig. Vi kan dessverre ikke si hvor lang tid det tar før du mottar attesten. Det vil være lengre behandlingstid enn oppgitt for de ulike attestene.

Dersom du ikke er født i Norge og trenger en fødselsattest, kan du bestille en registreringsutskrift. Du trenger også registreringsutskrift om du må dokumentere sivilstanden din (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann).

Utskriften kan inneholde informasjon om følgende:

  • navn
  • kjønn
  • fødselsnummer
  • sivilstand (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann)
  • statsborgerskap
  • bostedsadresse
  • fødested

Viktig å vite når du bestiller attester

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.

Hvis du skal bruke attesten i utlandet, må du selv sende attesten til Fylkesmannen for apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering. Husk å oppgi i hvilket land attesten skal brukes. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering. Les mer om apostille og legalisering.