Utskrift av registrerte opplysninger

Har du behov for å bekrefte opplysningene som er registrert på deg i Folkeregisteret, kan du be om en utskrift av registrerte opplysninger. 

Attesten blir sendt til din folkeregistrerte adresse. Normalt tar dette 3 virkedager, postgang kommer i tillegg.

Dersom du ikke er født i Norge og trenger en fødselsattest, kan du bestille en registreringsutskrift. Du trenger også registreringsutskrift om du må dokumentere sivilstanden din (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann).

Utskriften kan inneholde informasjon om følgende:

 • navn
 • kjønn
 • fødselsnummer
 • sivilstand (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann)
 • statsborgerskap
 • bostedsadresse
 • fødested

Viktig å vite når du bestiller attester

Du må logge inn i Altinn for å bestille:

 • Bestiller du for eksempel for barn, kan du skrive en beskjed i feltet "Fritekst eller kommentar" om hvem det gjelder og hva du skal bruke attesten til.
 • I samme felt kan du også skrive om du trenger attesten på engelsk eller flerspråklig utgave, dersom den finnes på flere språk.

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

 • Du får ikke attester sendt via e-post.
 • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.

Hvis attesten skal brukes i utlandet, må du sende den til Fylkesmannen for påføring av apostille, og du må oppgi i hvilket land den skal brukes. Les mer om apostille og legalisering.