Utskrifter med og uten stempel og signatur

Utskrifter utstedes med og uten stempel og signatur. Her får du en oversikt over hvilke dette gjelder.

Følgende utskrifter utstedes uten stempel og signatur. 

  • Melding om registrert flytting
  • Innvandringskvittering
  • Bekreftelse på tildelt d-nummer
  • Bekreftelse på registrert foreldreansvar
  • Bekreftelse på navnendring
  • Bekreftelse på fødsel- og navnevalg (sendes automatisk til din innboks i Altinn eller per post til din folkeregistrerte adresse, når navnevalg er registrert)

Øvrige utskrifter utstedes med stempel og signatur.