Utlevering av opplysninger til virksomheter uten hjemmel

Utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter og virksomheter og private som utfører oppgaver på vegne av det offentlige, men som ikke har hjemmel til å se taushetsbelagte opplysninger.

Det er i loven gjort visse endringer for offentlige myndigheters og virksomheters tilgang til folkeregisteropplysninger. Etter § 10-1 vil disse nå få tilgang til følgende opplysninger:

 • navn inkl historikk
 • fødsels- og d-nummer
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert kode 6 etter Beskyttelsesinstruksen)
 • tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (samtlige grupper)
 • vergemål (verges navn og adresse)
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)

Oppslagene i folkeregisteret kan foruten såkalt entydig søk gjøres på grunnlag av oppslag på fødsels-/d-nummer og navnelisting (såkalt flersøk).

Hvordan sende søknad om utlevering?

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter den nye loven om folkeregistrering.

Søknader om enkeltopplysninger

Søknad via vårt kontaktskjema. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene.

Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten

Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Nytt lovverk