Utlevering av opplysninger til private virksomheter

Private virksomheter har nå fri tilgang til utvalgte opplysninger til oppslag og ajourføring av egne registre.

Det er i loven gjort visse endringer for private virksomheters tilgang til folkeregisteropplysninger. Etter § 10-1 annet ledd vil private nå få fri tilgang til følgende opplysninger til oppslag og ajourføring av egne registre:

 • fullt navn, inkl historikk
 • fødselsdato
 • kjønn
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert etter Beskyttelsesinstruksen)
 • tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (alle typer)
 • vergemål (verges navn og adresse)
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)

Oppslagene i Folkeregisteret kan som tidligere bare skje ved såkalt entydig søk, dvs at personen er navngitt og identifiserbar. Dette innbefatter også tilgang til tjenesten eQuest. EVRY vil kunne orientere nærmere om hvordan denne tjeneste fungerer.

For å få tilgang til fødsels-/d-nummer er det et krav om at det foreligger et begrunnet behov.

Hvordan sende søknad om utlevering?

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter den nye loven om folkeregistrering.

Søknader om enkeltopplysninger

Søknad via vårt kontaktskjema. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene.

Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten

Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Nytt lovverk