Tildeling av fødselsnummer/bostedsregistrering i Norge

Hvis du har fått d-nummer, men mener at du skal registreres som bosatt i Norge og ha fødselsnummer kan du lese her om hva du må gjøre.

Hvis du mener du skal registreres som bosatt i Norge trenger du ikke å møte opp på skattekontoret, men du må fylle ut og sende oss innflyttingsskjema (RF-1401) og dokumentasjon som bekrefter oppholdet ditt i Norge.

Relevant dokumentasjon er:

  • Dokumentasjon på bolig for 6 måneder eller lenger: Dersom du leier bolig må du legge frem skriftlig bekreftelse eller husleiekontrakt som er undertegnet av utleier eller av representant for utleieselskap. Bekreftelsen må vise at du er leietaker og hvor lenge du skal leie.
  • Dokumentasjon på arbeidsforhold for 6 måneder eller mer: Arbeidskontrakt eller oppdragsbekreftelser fra arbeidsgiver. Dersom du har varierende arbeidstid, ber vi deg også legge frem arbeidsplaner eller timelister som viser hvilke dager du er i arbeid.
  • Dokumentasjon på studier for 6 måneder eller mer: Bekreftelse fra studiested som viser varighet på studiet.

Du kan også legge ved annen dokumentasjon som viser at du har tenkt å bo i Norge sammenhengende i minst seks måneder eller ha varig opphold.

Send skjema og dokumentasjonen

Send innflyttingsskjema og dokumentasjonen til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO


Merk saken med "Melding om innflytting". Du må legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er ID-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde. Du bør imidlertid ikke sende oss kopi av bankkortet ditt fordi det inneholder sensitiv informasjon. Husk å skrive d-nummeret ditt på innflyttingsskjemaet. Hvis du er elektronisk bruker, kan du velge å sende skjema og dokumentasjonen elektronisk gjennom Altinn.

Dokumentasjonen må sendes innen 30 dager fra du fikk d-nummer. Dersom du ikke overholder fristen, må du møte opp på et skattekontor for å melde innflytting og gjennomføre ny ID-kontroll. Husk da å bestille time.