Om foreldreansvar

Foreldreansvar er plikten og retten foreldre har til å bestemme i personlige forhold for barnet. Den eller de som har foreldreansvaret er også barnets verge.

Den/de som har foreldreansvaret kan, inntil barnet fyller 18 år :

Den av foreldrene som ikke har foreldreansvar kan sende en begrunnet skriftlig forespørsel til skattekontoret om å motta attester og/eller opplysninger angående barnet

Endre foreldreansvar?

Du kan endre foreldreansvaret ved å sende utfylt samboererklæring/avtale om foreldreansvar.

footer/desktop/standard