Melding om avvik i Folkeregisteret for offentlige myndigheter og virksomheter

Folkeregisteret er Norges største og viktigste register over personinformasjon. Brukerne baserer løsning av sine oppgaver på opplysningene i registeret. Riktige opplysninger i Folkeregisteret er derfor avgjørende for både den registrerte borger og samfunnet.

Hvor det avdekkes avvik fra det som er registrert i Folkeregisteret ønsker følgelig registermyndigheten melding om dette, slik at saken kan undersøkes og eventuell endring registreres.

Tipsskjemaet er i utgangspunktet beregnet på avvik som gjelder tredjepersoner. Dersom avviket gjelder forhold ved deg selv som privatperson, ber vi om at du ikke fyller ut tipsskjemaet men isteden benytter deg av riktig skjema for forholdet (f.eks. flyttemelding, melding om endring av navn) eller snarveien "kontakt oss" øverst på nettsiden.

Vi gjør oppmerksom på at folkeregisteret ikke foretar korrigeringer av tidligere forhold (f.eks. adressehistorikk), og at tips skal gjelde avvik i nåværende registrerte forhold.

Meldeplikt for offentlige myndigheter og virksomheter

Ny Lov om folkeregistrering trådte i kraft 1.10.17. Offentlige myndigheter og virksomheter pålegges å melde fra til Folkeregisteret når deres opplysninger ikke samsvarer med det som er registrert i Folkeregisteret

Det forekommer at andre offentlige organer får informasjon om f.eks. adresseendringer eller andre opplysninger som er endret, uten at Folkeregisteret får melding, eller at melding kommer lenge etter endringen. Hensikten med regelen er derfor å legge til rette for at det offentlige bidrar til at Folkeregisteret blir så ajour og korrekt som mulig.

Alle opplysninger som blir sendt inn vil bli undersøkt før Folkeregisteret eventuelt blir oppdatert. Den som gir meldingen vil ikke bli orientert om utfallet av saken, men kan selv sjekke ved å slå opp i Folkeregisteret.

Slik sendes meldingen:

Inntil elektronisk løsning for melding om avvikende opplysninger er på plass, bes melding sendt per brev til følgende adresse:

Skatteetaten 
Melding om avvikende opplysninger

Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Når du benytter "KS SvarUt"

Kommuner og andre offentlige aktører som benytter KS SvarUT, kan sende tipsskjemaet til Skatteetatens organisasjonsnummer 974 761 076.

Last ned, fyll ut og send til oss:

Hent skjema for tips til Folkeregisteret