Modernisering av Folkeregisteret

Skatteetaten jobber med en komplett modernisering av dagens register for at det skal speile dagens og fremtidens samfunn og behov.

Et sentralt folkeregister er en bærebjelke i samfunnet vårt. Folkeregisteret ligger til grunn for betydelige deler av offentlig administrasjon, forskningsarbeid og samfunnsplanlegging. I tillegg bruker store deler av privat sektor Folkeregisteret for å gjøre lovpålagte oppgaver. At registeret moderniseres har derfor innvirkning på store deler av offentlig og privat sektor.

Moderniseringen betyr at:

  • Millioner av endringer som i dag gjøres på papir vil foregå ved løpende elektronisk oppdatering
  • Manuell saksbehandling erstattes i stor grad med automatisert saksbehandling
  • Tiden det tar fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert reduseres fra dager og uker til minutter og sekunder

Resultatet blir et folkeregister som leverer høyere kvalitet på opplysninger. Det betyr et bedre oppdatert register, raskere informasjonsutveksling, og en mer helhetlig identitetsforvaltning, gjennom elektronisk tildeling av d-nummer og innføring av identitetsgrunnlag.

Samhandlingssider for teknisk informasjon

All teknisk informasjon om hvordan virksomheter kan koble sine systemer til det nye Folkeregisteret legges fortløpende ut på Skatteetatens webside for API-dokumentasjon.

footer/desktop/standard