Saksbehandlingstider for Folkeregisteret

Når du sender oss en søknad eller henvendelse, skal vi behandle den så raskt som mulig. Hvor lang tid det tar å behandle saker kan variere.

Her ser du hvor lang tid du kan forvente at vi bruker før du får svar.

Vi svarer deg i Altinn - husk å sjekke der

Vi svarer deg i Altinn. Hvis du har ventet lengre enn saksbehandlingstiden vi oppgir nedenfor, kan det være lurt å sjekke om du allerede har mottatt svar.

Du finner både Altinn-innboksen din og informasjon om noen av sakene dine ved å logge inn på Min side.

Ekteskap

Automatisk saksbehandling: Umiddelbart
Manuell saksbehandling: 5 uker​

Hvis saken deres godkjennes automatisk, vil prøvingsattest sendes til en av dere i Altinn med en gang.

Hvis saken må behandles manuelt tar det noe lengre tid. Hvis vi mangler opplysninger, vil dere motta brev om dette.

Hvis utenlandsk dokumentasjon er sendt til oss for ekthetskontroll, kan saksbehandlingstiden være lengre. Se retur av originale dokumenter 

Når din sak er ferdig behandlet, sender vi ekteskapsattesten til Statsforvalteren eller UD for påføring av apostille eller legalisering. Du vil få brev fra oss når vi har gjort dette.   

 

Vigsel etter norsk rett (2 uker)

Behandlingstiden gjelder fra vi har mottatt vigselsmelding fra din vigsler. Vi sender bekreftelse på registrert vigsel til dere i Altinn.

Hvis det mangler noe i vigselsmeldingen, vil vigsler og/eller du motta brev fra oss om dette.

Vigsel etter utenlandsk rett (13 uker)

Hvis du sender inn originale dokumenter for å dokumentere utenlandsk vigsel, vil de blir kontrollerte før de returneres til deg. Saksbehandlingstiden for vigsel etter utenlandsk rett inkluderer behandlingstiden for ekthetskontroll og retur av originale dokumenter.

Foreldre, barn, navn og fødselsnummer

Vi registrerer farskapet i Folkeregisteret når barnet er født og har fått tildelt fødselsnummer.

I noen tilfeller mottar du en bekreftelse, men i mange tilfeller vil farskap bli bekreftet samtidig som at navnevalget registreres. Da vil du ikke få tilsendt en egen bekreftelse på farskap i tillegg.

Hvis det er mangler i farskapserklæringen vil vi ta kontakt med deg.

Hvis du vil sjekke om farskapet er registrert, kan du logge inn på Min side.

Vi sender dere bekreftelse hvis foreldreansvaret endres på bakgrunn av en avtale om foreldreansvar mellom foreldrene.

Vi sender ikke bekreftelse hvis foreldreansvaret endres på grunn av en dom eller et vedtak hos UDI.

Hvis vi mangler dokumentasjon, vil vi kontakte dere.

Automatisk saksbehandling: Umiddelbart
Manuell saksbehandling: 2 uker 

For søknader som behandles automatisk vil barnets navn registreres med en gang. Saker som må vurderes av saksbehandler, tar inntil 2 uker.

Når barnets navn og fødselsnummer er registrert vil du få en bekreftelse i din innboks i Altinn.

Automatisk saksbehandling: Umiddelbart
Manuell saksbehandling: 4 uker 

For søknader som behandles automatisk, vil navneendringen registreres med en gang. Saker som må vurderes av saksbehandler, tar inntil 4 uker.

Når det nye navnet ditt er registrert, vil du motta en bekreftelse i din innboks i Altinn.

For status og andre spørsmål i saken må du henvende deg til passmyndigheten, for eksempel ambassaden, hvor du leverte søknad om norsk pass.

Når vi har tildelt fødselsnummer, vil vi gi beskjed til passmyndigheten. Vi sender ikke bekreftelse direkte til foreldre.

Flytte

Automatisk saksbehandling: Umiddelbart
Manuell saksbehandling: 10 uker 

Dersom saken din godkjennes automatisk, vil din nye adresse registreres med en gang etter flyttedato. 

Hvis saken må behandles manuelt tar det noe lengre tid. 

Når din nye adresse er registrert, vil du motta kvittering til din innboks i Altinn.

Hvis du har lagt frem den dokumentasjonen vi trenger, kan vi behandle saken raskt. Hva du må legge ved, avhenger av hvilket land du flytter fra.

Se detaljer om dette i melding om flytting til Norge.

Hvis vi ikke har all informasjonen vi trenger, må vi etterspørre informasjon og dokumentasjon. Dette gjør saksbehandlingstiden lengre. Du får beskjed fra oss hvis vi trenger noe fra deg.

Du får svar på søknaden som brev i posten. I noen tilfeller, hvis du har fødselsnummer fra før og er elektronisk bruker, får du brevet i Altinn. 

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden kan være lengre i noen tilfeller.

Hvis flyttedatoen er fram i tid vil ikke meldingen behandles før flyttedatoen er nådd. Behandlingstiden regnes da fra flyttedato. 

Dokumenter

Digitale utskrifter sendes til din innboks i Altinn.

Attester og utskrifter bestilt på papir, blir sendt til din folkeregistrerte adresse. Postgang kommer i tillegg til behandlingstiden.

 

I de tilfellene du har sendt inn originale dokumenter, vil disse blir kontrollert før de returneres til deg. Alle originale dokumenter, med unntak av sivilstandsattester knyttet til prøving av ekteskap, sender vi tilbake til eier som rekommandert sending via Posten.

Andre typer saker

Vi behandler mange ulike saker, også typer som ikke er nevnt i listen ovenfor. Vi får mange henvendelser, og derfor kan det ta tid å få svar fra oss. Du kan ringe oss hvis du mener det har gått alt for lang tid uten svar. 

Sjekke hvordan min sak ligger an

Vi kan dessverre ikke vite nøyaktig når akkurat din sak er ferdig. Hvis det tar unormalt lang tid å behandle saken din, eller vi trenger mer informasjon fra deg, vil vi gi deg beskjed om dette. 

Ventet lengre enn oppgitt saksbehandlingstid

Hvis du har ventet lengre enn saksbehandlingstiden vi har oppgitt her, kan du

  1. sjekke om du har fått svar i innboksen din i Altinn
  2. ringe oss hvis du ikke har fått svar