Hjelp til aksjeoppgaven (RF-1088)

Alle aksjonærer mottar Aksjeoppgaven - RF-1088 sammen med skattemeldingen. Sjekk at opplysningene stemmer. Du skal bare levere oppgaven dersom du har endringer i den. Fristen er den samme som for skattemeldingen. Endringer i oppgaven kan medføre at du må gjøre endringer i skattemeldingen.

Aksjeoppgaven skal hjelpe deg til å komme frem til riktig skattepliktige beløp og at du får de fradragene du har krav på.

Er du e-bruker vil du få RF-1088F (forenklet oppgave) og RF-1088D (deltajert oppgave) som PDF i Altinn, samtidig med skattemeldingen. 

RF -1088F (forenklet oppgave) kommer i posten dersom du ikke er registrert som e-bruker.

RF-1088-K (korrigerbar oppgave) får du i Altinn hvis du har kjøpt eller solgt aksjer i 2018.

Har du ikke mottatt aksjeoppgaven?

Har du formue, utbytte eller gevinst/tap på aksjer i 2018 som ikke står i skattemeldingen, må du levere skjema RF-1159. Skjemaet (RF-1159) finner du som et vedlegg til skattemeldingen. Hvis du velger "Legg til" vil de fleste finansposter i skattemeldingen lede deg til skjema RF-1159. Når du fyller ut dette skjemaet vil de skattepliktige sumpostene automatisk legge seg i riktig post i skattemeldingen

Vi anbefaler at du sjekker følgende opplysninger i aksjeoppgaven (RF-1088):

Salg og andre realisasjoner

Der Skatteetaten har fullstendige opplysninger om realisasjon av aksjer og utbytte, vil disse beløpene være forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

Dersom gevinst/tap ikke stemmer, eller mangler, må du endre og levere oppgaven. Riktig gevinst/tap må du føre i skattemeldingen.

I Altinn finner du en korrigerbar versjon av aksjeoppgaven (RF-1088K). I denne kan du endre inngangsverdien på aksjer som er anskaffet i inntektsåret og vederlaget for realiserte aksjer i inntektsåret. Etter et par dager får du tilgang til en ny rekalkulert aksjeoppgave i Altinn (RF-1088R). I den rekalkulerte oppgaven finner du ny beregnet gevinst eller nytt beregnet tap, som du selv må føre over til skattemeldingen.

Utbytte

Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet utbytte, skal du endre direkte i skattemeldingen din. Du kan ikke gjøre endringer i aksjeoppgaven.

Formuesverdi

Formuesverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjene du eier ved utgangen av året. Formuesverdier av aksjer er normalt forhåndsutfylte i skattemeldingen din. 

Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet formuesverdi, skal du endre direkte i skattemeldingen. Du trenger ikke gjøre endringer i Aksjeoppgaven. 

Inngangsverdi

Inngangsverdien på aksjen er det du i utgangspunktet betalte for aksjen inklusive omkostninger. Hvis opplysningene om inngangsverdi i Aksjeoppgaven er feil eller mangelfulle, må du endre og levere oppgaven.

Ønsker du mer og detaljert informasjon kan du lese rettledningen til Aksjeoppgaven.

Hva må du gjøre om du oppdager feil?

- Verdien stemmer ikke eller det står ukjent i Aksjeoppgaven.

Du må korrigere feilen og føre riktig skattepliktig beløp i skattemeldingen din. Gevinst/tap føres da direkte i skattemeldingen. Det samme gjelder utbytte og formuesverdi.

Du kan få hjelp til å beregne riktige skattepliktig gevinst/tap om du gjør endringene i inngangsverdi eller vederlag i RF-1088K i Altinn.

Hvorfor vises ikke alle kjøp/salg i oppgaven?

Dette kan skyldes at selskap du eier aksjer i ikke har levert eller fått godkjent sin aksjonærregisteroppgave (RF-1086). Opplysninger om aksjer i utenlandske selskap som ikke er registrert på Oslo børs er heller ikke med i oppgaven. For disse selskapene må du levere RF-1159 som vedlegg til skattemeldingen din.

Det er lurt å levere endringene noen dager før fristen for å kunne motta Rekalkulert oppgave (RF-1088R) før Skattemeldingen skal leveres. 

Dersom du har søkt om utsatt frist for levering av skattemeldingen og fått innvilget dette, vil samme frist også gjelde for Aksjeoppgaven.

Når aksjeoppgaven er sendt inn og du oppdager at noe er feil

Send inn oppgaven på nytt. ”Lag ny kopi”, gjør endringer og send inn. Siste innsending gjelder.

Trenger du hjelp?

Se informasjon i tekstene på siden(e) i Aksjeoppgaven og i hjelpetekstene (åpne de gule spørsmålstegnene). Ring oss gjerne på telefon 80 08 00 00.