Henvendelser om Svalbardskatt

Spørsmål om beskatning på Svalbard kan rettes til Svalbard skattekontor.