Frikort eller skattekort?

Fra det året du fyller 13 år, skal du ha skattekort eller frikort hvis du tjener egne penger som ikke regnes som "skattefrie småjobber".

Frikort

Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt. Du kan bestille frikort hvis du tjener 55 000 kroner eller mindre i løpet av året. Det inkluderer all skattepliktig lønn, sykepenger og feriepenger. Både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år, inngår i frikortbeløpet på 55 000 kroner. 

Skattekort

Har du frikort og tjener mer enn 55 000 kroner

Da må du bestille skattekort.

Det beløpet du allerede har tjent uten å trekke skatt, tas med i grunnlaget for beregningen av nytt skattekort. Uansett om du først har hatt frikort eller ikke, vil den totale skatten du betaler bli den samme. Hvis du ikke bestiller nytt skattekort vil arbeidsgiver trekke 50 prosent skatt av inntekten du tjener over frikortgrensen. Du vil få tilbake det du eventuelt har betalt for mye i skatt, året etter.

Skattefrie småjobber

  • Dersom du i løpet av året ikke tjener mer enn 1000 kroner hos èn arbeidsgiver, skal du ikke betale skatt av det.
  • Jobber du for et idrettslag eller en annen frivillig organisasjon, kan du tjene opptil 10 000 kroner i løpet av året hos denne organisasjonen uten å måtte betale skatt.
  • For lønnsarbeid i hjemmet, i hagen, med bilen eller på fritidseiendommen til en privatperson, kan du tjene opptil 6 000 kroner i løpet av året hos denne personen uten å måtte betale skatt.
  • Du kan lese mer om småjobber og tjenester her.

Ta vare på lønnsslippen - den er kvittering for betalt skatt

Hver gang du får lønn, skal du få lønnsslipp fra arbeidsgiveren. Lønnsslippen skal vise hva du har tjent og hva som eventuelt er trukket fra i skatt. Den er også kvittering for betalt skatt – ta vare på den.