Frikort eller skattekort

Fra det året du fyller 13 år, skal du ha skattekort eller frikort hvis du tjener egne penger som ikke regnes som "skattefrie småjobber".

Frikort

Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt. Du kan ha frikort hvis du tjener 70 000 kroner eller mindre i løpet av året. Det inkluderer all skattepliktig lønn, sykepenger og feriepenger. Både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år, inngår i frikortbeløpet på 70 000 kroner. 

Fra og med det året du fyller 13 år får du automatisk tildelt et frikort dersom du tjente under 70 000 kroner året før.

Du må være elektronisk bruker for å:

  • bestille eller sjekke om du har frikort
  • fordele frikortbeløpet mellom flere arbeidsgivere
  • få varsler på SMS eller epost fra oss
Dersom du lurer på om du har fått frikort kan du logge deg inn for å sjekke.

Hvis du ikke har fått frikort og skal tjene under 70 000 kroner

Når frikortet er klart til bruk vil du bli varslet på SMS eller epost. Du må være elektronisk bruker for å få varsel fra oss.

Skattekort

Et skattekort viser hvor mye skatt arbeidsgiveren din skal trekke før lønnen blir utbetalt til deg.

Hvis du har fått frikort og skal tjener mer enn 70 000 kroner

Det beløpet du allerede har tjent uten å trekke skatt, tas med i grunnlaget for beregningen av nytt skattekort. Uansett om du først har hatt frikort eller ikke, vil den totale skatten du betaler bli den samme. Hvis du ikke bestiller nytt skattekort må arbeidsgiver trekke 50 prosent skatt av inntekten du tjener over frikortgrensen. Du vil få tilbake det du eventuelt har betalt for mye i skatt, året etter.

Ta vare på lønnsslippen - den er kvittering for betalt skatt

Hver gang du får lønn, skal du få lønnsslipp fra arbeidsgiveren. Lønnsslippen skal vise hva du har tjent og hva som eventuelt er trukket fra i skatt. Den er også kvittering for betalt skatt – ta vare på den.

Skattefrie småjobber

Les om skattereglene for småjobber og tjenester.