Ungdom, arbeid og skatt

Har du fått deg en sommerjobb eller en fast jobb, må du skaffe deg et skattekort. Det avhenger av hva du kommer til å tjene i løpet av året, om du skal ha et frikort eller et skattekort.

Hvorfor betaler vi skatt?

Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å gå på skole og lære å lese og regne. Hvis vi blir syke, ønsker vi at vi skal få behandling på sykehus. Det koster penger. Mange penger. Derfor er det viktig at alle er med på å betale. Det gjør vi ved å betale skatt. Du kan lese mer om de forskjellige måtene å betale skatt på.

Hvem kan ta seg arbeid og hvor mye?

Fra du er 13 år kan du ta deg arbeid. Mellom 13 og 15 år har du bare lov til å ha lett arbeid. Er du mellom 15 og 18 år, kan du arbeide med det meste. Men du skal ha spesielt god opplæring og oppfølging fra arbeidsgiver hvis arbeidet kan være skadelig og krever forsiktighet. Du kan ikke ha overtid og heller ikke arbeide mellom klokka 23 og klokka 6 før du har fylt 18 år. Daglig arbeidstid pluss skoletid skal ikke være mer enn åtte timer.

Det er egne aldersgrenser for maskin- og krankjøring, for en del arbeid i jordbruk og på bygg og anlegg. Spesielle aldersgrenser gjelder også for salg av tobakk og servering av alkohol.

Arbeidsavtale

Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale fra arbeidsgiver. I arbeidsavtalen skal lønn, arbeidstid og arbeidsoppgaver gå helt klart fram.

Spørsmål generelt om arbeidsmiljø, oppsigelsesvern, arbeidskontrakt, feriepenger m.m. finner du på arbeidstilsynet.no. Informasjon tilpasset ungdom i arbeid finner du detaljert her.

Arbeidsforhold

Skattefrie småjobber

Hva betaler du ikke skatt av?

  • Lønnsinntekt inntil kr 1 000 per år fra en arbeidsgiver (du kan ha flere arbeidsgivere pr år og tjene inntil kr 1 000 fra hver)
  • lønnsinntekt inntil kr 6 000 per år hvis du jobber i arbeidsgivers hjem (eks barnepass, plenklipping, snømåking)
  • lønnsinntekt inntil kr 10 000 per år hvis arbeidsgiver er en ideell organisasjon (idrettslag, musikkorps etc). 

Lønnsslipp

Hver gang du får lønn, skal du ha en lønnsslipp fra arbeidsgiveren. Lønnsslippen skal vise lønn og hvor mye som eventuelt er trukket i skatt. Lønnsslippen er også en kvittering for betalt skatt. Ta derfor vare på den!

Sykepenger

Har du en jobb, men du kan ikke arbeide fordi du er syk, kan du ha krav på sykepenger. Se nav.no eller kontakt NAV for mer informasjon om sykepenger.

Ferie og feriepenger

På arbeidstilsynet.no kan du lese alt om rettigheter og plikter i forhold til ferie og feriepenger.

 

Skattekort eller frikort

Fra det året du fyller 13 år må du ha skattekort eller frikort hvis du har egen inntekt. Er du under 13 år gjelder andre regler.

Du klarer deg med frikort hvis du ikke har inntekt over frikortgrensen.  I dette beløpet skal all skattepliktig lønn, sykepenger, feriepenger og fri kost og losji regnes med.
Skattekortet danner grunnlaget for at skatten som blir trukket er riktig i forhold til dine inntekter og utgifter.

Husk å regne med annen inntekt du får utbetalt.

Både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, samt feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år, blir lagt til som inntekt det året pengene blir utbetalt. Det er først når fribeløpsgrensen er brukt opp at arbeidsgiver skal trekke skatt. Husk at du må bestille skattekort om du tjener over frikortbeløpet.

Har du skattekort trekkes det skatt ved hver utbetaling. Hvis du ikke har frikort eller skattekort, skal arbeidsgiver trekke 50 prosent skatt av inntekten din.

Hadde du frikort i fjor trenger du ikke søke om nytt frikort. Frikortet er allerede tilgjengelig for arbeidsgiver.

Skattemelding 

Har du hatt arbeidsinntekt i året som var, får du tilsendt en skattemeldingen i slutten av mars/begynnelsen av april. Har du ikke fått den innen midten av april, må du kontakte oss.

Husk alltid å kontrollere tallene i skattemeldingen. Dersom alt stemmer og du ikke gjør noen endringer, trenger du ikke å sende inn. Har du endringer, logger du deg inn og gjør nødvendige endringer direkte i skattemeldingen.

Sammen med skattemeldingen får du en foreløpig skatteberegning. Finner du ut at du har betalt for lite skatt, kan du betale et tilleggsforskudd innen 31. mai året etter arbeidsåret. Da slipper du restskatt og renter.

Skatteoppgjør 

Skatt som trekkes fra lønnen din er en foreløpig skattebetaling. Blir det trukket for mye skatt, får du penger tilbake når skatteoppgjøret kommer. Blir det trukket for lite, må du betale det som er trukket for lite. Du må betale restskatt. Du kan selv regne ut skatten din.

Får du penger tilbake må du sjekke at ditt kontonummer er korrekt

Du får pengene raskere hvis vi har riktig kontonummer.  Mellom 4. april og 15. mai kan du sjekke og eventuelt endre kontonummer.

Nyttige nettsider

Har du spørsmål om:

footer/desktop/standard