Nye skattekort til mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger

Mottok du 100 prosent arbeidsavklaringspenger eller dagpenger i januar 2018 fikk du utskrevet nytt skattekort 17. januar. Dersom du selv ikke har endret skattekortet etter denne dato, og det ser ut til at du kan få restskatt, har Skatteetaten laget nytt skattekort til deg. 

Det nye skattekortet er basert på inntektsopplysningene dine for januar til mai 2018, som vi har oppjustert til en forventet årsinntekt for hele 2018.

Dette må du gjøre

Det er viktig at du kontrollerer skattekortet (skattetrekksmeldingen) og eventuelt endrer skattekortet hvis det er noe som ikke stemmer.

Har du for eksempel blitt pensjonist eller begynt å jobbe fulltid er det ekstra viktig at du kontrollerer opplysningene vi har lagt til grunn i det nye skattekortet.

Dersom opplysningene endres seinere i året, må du også be om nytt skattekort.

footer/desktop/standard