Trekkoder i skattekortet

Skattekortet inneholder én eller flere trekkoder som arbeidsgiver/pensjonsutbetaler skal trekke etter. Det er fem trekkoder for lønn og én for pensjon

Trekkodene for lønn er:

 • lønn fra hovedarbeidsgiver
 • lønn fra biarbeidsgiver
 • lønn til utenlandsk borger
 • lønn til utenlandsk borger som grensegjenger
 • lønn til utenrikstjenestemann.

Trekkode for pensjon er:

 • pensjon.

I tillegg finnes det egne trekkoder som kun NAV skal benytte;

 • sykepenger, dagpenger, uføretrygd med mer fra NAV
 • pensjon fra NAV

I hver av trekkodene vil det ligge et skattetrekk i form av et tabelltrekk, prosenttrekk eller frikort med eller uten beløpsgrense.

Hvordan ser skattekortet ut

En vanlig lønnsmottaker vil ha et skattekort med tre trekkoder for lønn:

 • lønn fra hovedarbeidsgiver
 • lønn fra biarbeidsgiver
 • lønn fra NAV - Trekkoden lønn fra NAV brukes ved utbetaling av sykepenger, dagpenger, uføretrygd mv fra NAV.

Pensjonister vil ha skattekort med trekkodene pensjon og pensjon fra NAV.

En person som har både lønn og pensjon skal ha et skattekort som inneholder trekkodene for lønn og pensjon. Mangler for eksempel trekkode for pensjon, må skattekortet endres så det tar høyde for både lønn og pensjon.

footer/desktop/standard