Skattekort for syke-, foreldre, svangerskaps-, omsorgs- og pleiepenger

Mottar du sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger eller pleiepenger fra NAV? Da kan skattetrekket ditt bli endret sammenlignet med fjoråret.

Er du mottaker av disse korttidsytelsene har du som hovedregel blitt trukket etter tabelltrekk dersom graden på ytelsen var mer enn 50 prosent. Skatteetaten endret dette i år slik at mange ble trukket etter en høy prosentsats selv om NAV er hovedutbetaler. Dette ga for høyt trekk for mange.

Skatteetaten og NAV har nå endret dette.

NAV vil fra 16. februar motta informasjon om både tabell og prosent for de som har tabellkort. Det betyr at NAV benytter tabellkortet dersom du har ytelse som er mer enn 50 prosent.

Dette må du gjøre

Du må alltid sjekke at tabellkortet ikke benyttes av mer enn en utbetaler for samme tidsrom. Dersom det skulle skje, må du informere utbetalere om hvem som skal bruke tabelltrekket. Andre må bruke prosenttrekk. Dersom du ikke passer på, vil du kunne risikere restskatt.

Nytt skattekort?

Hvis du ønsker nytt skattekort kan du enkelt endre dette . Skattekort som produseres nå vil alltid bli et prosentkort.

Logg inn for å se eller endre skattekortet eller forskuddsskatten (RF-1102):

Se eller endre skattekortet

Skattekortet vil deretter bli hentet av NAV.

footer/desktop/standard