Post 1.5.1

1.5.1 BSU i annen EØS-stat (ikke Norge)

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du sparebeløp på boligsparingskonto for ungdom (BSU) i annen EØS-stat enn Norge. Du får 20 prosent fradrag på skatten basert på innbetalt sparebeløp. Maksimalt sparebeløp er 25 000 kroner i året.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har en BSU-konto i en annen EØS-stat enn Norge.

For å få fradraget må du sende årsoppgaven fra spareinstitusjonen til ditt skattekontor. Husk å føre på navn og fødselsnummer (11 siffer) på årsoppgaven som skal sendes inn. Husk også å fylle ut post 3.1.11 Renteinntekter og 4.1.9 innskudd i utenlandsk bank.

BSU i Norge er et fradrag i selve i skatten og skal ikke føres i skattemeldingen. Beløpet blir fylt ut på forhånd etter hva som er rapport inn fra banken du sparer i. Du må sjekke at beløpet stemmer i skatteoppgjøret. Dersom beløpet ikke stemmer må du ta kontakt med banken din.

Satser og nøkkeltall

Maksimalt fradrag er 5 000 kroner per år.
Samlet innskudd ekskludert renter kan ikke overstige 300 000 kroner.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du inn sparebeløpet, maksimalt 25 000 kroner.

Innskudd på BSU-konto føres i post 4.1.9. Renteinntekt føres i post 3.1.11.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Påkrevde skjema

Skjema RF-1231 Bankinnskudd i utlandet må legges ved skattemeldningen.

Det første året må du også legge ved skjema RF-1236. Skjemaet må være signert av spareinstitusjonen kontoen er åpnet i.

footer/desktop/standard