Post 1.5.10

1.5.10 Har du eid kraftverk i 2017?

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten svarer du "Ja" hvis du har eid et kraftverk i 2017.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har eid et kraftverk i 2017.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard