Post 1.5.5

1.5.5 Skal du fylle ut tilleggsopplysninger for personopplysninger - utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende?

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten skal du gi opplysninger om deg selv og ditt opphold i Norge.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som er utenlandsk arbeidstaker og/eller utenlandsk selvstendig næringsdrivende.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?


Når du leverer skattemeldingen og huker av for "Ja" i post 1.5.5 må du fylle inn følgende opplysninger:

 

  • A) Personopplysninger
  • B) Opphold i Norge. Oppgi antall dager med opphold i Norge og på norsk sokkel.
  • C) Mottatt lønn og godtgjørelse. Huk av her om din lønn dekker både arbeids- og avspaserings/friperioder. Har din arbeidsgiver betalt trygdeavgifter/premier for deg i ditt hjemland, skal hele beløpet legges til inntekten i post 2.1.1. Dersom du har arbeidsinntekt i Norge eller på norsk sokkel som du mener ikke er skattepliktig til Norge, må du føre beløpet i NOK her.
  • D) Trygdeplikt. Huk av om inntekten er opptjent om bord på utenlandsk registrert skip i fart på norsk sokkel. Mer informasjon om trygd finner du på nav.no
  • E) Bankkonto for utbetaling av tilgodebeløp. Oppgi IBAN nummer og BIC kode. IBAN er forkortelse for International Bank Account Number og erstatter kontonummer innen EU/EØS. IBAN nummer skal skrives fortløpende uten opphold, skråstrek, tankestrek, punktum eller lignende. BIC er forkortelsen for Bank Identifier Code. Den består av enten 8 eller 11 karakterer. 

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard