Post 1.5.7

1.5.7 Hvilken målform vil du ha på neste års skattemelding?

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten kan du endre målform på neste skattemelding.

Gjelder posten meg?

Gjelder alle som ønsker å endre målform på neste skattemelding til:

  • Nynorsk
  • Bokmål
  • Samisk (nord-samisk)
  • Engelsk
footer/desktop/standard