Post 1.6.3

1.6.3 Sykepenger mv til fisker eller familiebarnehage i eget hjem

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten viser hva du, som driver næring innen fiske eller familiebarnehage i eget hjem, har mottatt i sykepenger. Beløpet er normalt ferdig utfylt, men sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har mottatt sykepenger som erstatning for arbeidsinntekter og driver næring innen

  • fiske og/eller
  • familiebarnehage i eget hjem

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med summer for hva du har mottatt i sykepenger. Summene baserer seg på hva som er blitt rapportert inn av den som har utbetalt sykepengene, så sjekk at det er riktig.

Beløpene du skal du sjekke i mot skal stå i årsoppgaven du får fra folketrygden (NAV) eller andre i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør og ta kontakt med kreditinstitusjonen for at årsoppgaven blir riktig.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard