Post 1.6.4

1.6.4 Sykepenger mv utbetalt til selvstendig næringsdrivende - annen næring

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten viser hva du, som driver næring innen kategori "Annen næring", har mottatt i sykepenger.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som driver næring innen kategori "Annen næring" og har mottatt sykepenger som erstatning for virksomhetsinntekter.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med summer for hva du har mottatt i sykepenger. Summene baserer seg på hva som er blitt rapportert inn av den som har utbetalt sykepengene, så sjekk at det er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i årsoppgaven du får fra folketrygden (NAV) eller andre i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i selvangivelsen. Du bør og ta kontakt med kreditinstitusjonen for at årsoppgaven blir riktig.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard