Post 1.7.2

1.7.2. Negativ beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak i fiske eller familiebarnehage i eget hjem som kan samordnes med arbeidsgodtgjørelse fra KS, ANS mv

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp negativ beregnet personinntekt oppgitt i skjema "RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak". Negativ personinntekt kan redusere mottatt arbeidsgodtgjørelse i fiske/familiebarnehage i deltakerens hjem forutsatt at vilkårene er tilstede.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som driver enkeltpersonsforetak med negativ beregnet personinntekt fra fiske eller familiebarnehage i eget hjem som har mottatt arbeidsgodtgjørelse fra KS, ANS mv - fiske eller familiebarnehage i deltakerens hjem (RF-1221).

Dette forutsetter at vilkårene for samordning er tilstede (Finansdepartementets forskrift til skatteloven FSFIN § 12-20-1 jfr § 10-42-3). Se rettledningen i skjemaet RF-1225.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard