Post 1.7.7

1.7.7 Andel av felles arbeidsgodtgjørelse fra KS, ANS, mv som driver fiske eller familiebarnehage i eget hjem

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp andel av felles arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS mv) innen kategori "Fiske" og "Familiebarnehage" oppgitt i skjema "RF-1221 Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting". Denne posten benyttes når arbeidsgodtgjørelsen fordeles mellom ektefeller.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som fordeler arbeidsgodtgjørelsen med ektefelle og som:

Hvis arbeidsgodtgjørelse ikke fordeles mellom ektefeller føres beløpet i post 1.7.1.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard