Post 2.2.5

2.2.5 Skattefri pensjon fra utlandet

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp det du har fått i pensjon fra utlandet som ikke er skattepliktig i Norge. Du må oppgi alle inntekter fra utlandet i skattemeldingen. Du må også oppgi pensjonsinntekter fra utlandet fordi det har betydning for beregning av skattefradrag for pensjonsinntekt.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som mottar pensjon fra utlandet som ikke er skattepliktig i Norge.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du må oppgi inntekten i utlandet i post 2.2.5. Hvis ikke ytelsen er forhåndsutfylt inn må du føre opp

  • type pensjon
  • oppgi tidsrom
  • hvilket land den utbetales fra og
  • beløp i norske kroner

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om utenlandsk skattefri pensjon må du kunne dokumentere dette med sammenstillingen fra den som har utbetalt ytelsen/pensjonen.

footer/desktop/standard