Post 2.6.1

2.6.1 Mottatte skattepliktige underholdsbidrag

Gjelder for inntektsåret 2017

Om du er separert eller skilt og har fått  bidrag fra tidligere ektefelle, må du føre opp summen i denne posten. Underholdsbidrag til barn er ikke skattepliktig og skal ikke føres opp.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som mottar

  • underholdsbidrag fra fraskilt/fraseparert ektefelle.
  • uførerenter og livrenter i og utenfor arbeidsforhold
    • Når du tegner en avtale om uførepensjon med et forsikringsselskap vil du få utbetalt uførerenter ved uførhet. Utbetalingen skjer etter uføregraden.
    • Livrenter er utbetalinger fra en livsrenteforsikring. Livrenteforsikring er en forsikringstype hvor man ved løpende sparing eller ved innbetaling av et engangsbeløp sikrer seg selv eller andre løpende utbetalinger.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Underholdsbidrag

Dersom bidragsyteren har betalt

  • ved trekk i lønn via arbeidsgiver, eller
  • gjennom NAV Innkreving/Statens Innkrevingssentral

er posten normalt fylt ut med summen av det du har mottatt i bidrag.

Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra NAV i januar eller februar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med NAV for at sammenstillingen og rapportering av bidraget skal bli riktig.

Posten er normalt fylt inn med summen av det du har fått utbetalt i uførerenter og livrenter. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av forsikringsselskapet, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i sammenstillingen du får fra forsikringsselskapet i januar eller februar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med forsikringsselskapet for at sammenstilling og rapportering av uføre-/livrentene skal bli riktig.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om underholdsbidrag må du kunne dokumentere dette med sammenstillingen fra NAV eller Statens innkrevingssentral.

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om uførerenter eller livrenter må du kunne dokumentere dette med sammenstillingen fra forsikringsselskapet.

footer/desktop/standard