Post 2.7.1

2.7.1 Inntekt fra jordbruk, gartneri, pelsdyr mv

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp beregnet næringsinntekt oppgitt i skjema "RF-1175 Næringsoppgave 1".

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som har enkeltpersonsforetak innen jordbruk, gartneri og/eller pelsdyrnæring.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I post 2.7.1 fører du summen som står i post 0402 (kolonne E) på linje for "Jordbruk/gartneri/pelsdyr næring" i skjema RF-1175.

Når du leverer elektronisk, vil summen i post 2.7.1 overføres automatisk fra RF-1175 skjemaet.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard