Post 2.7.10

2.7.10 Tillegg i alminnelig inntekt fra KS, ANS, mv som driver fiske eller familiebarnehage i eget hjem (RF-1221)

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp beregnet tillegg i alminnelig inntekt grunnet utdeling fra selskapet oppgitt i post 1143 i skjema RF-1221. Posten gjelder inntekt fra fiske og/eller familiebarnehage i eget hjem fra et selskap med deltakerfastsetting(KS, ANS, DA, indre selskap med mer).

Tillegg i alminnelig inntekt består av alle vederlagsfrie utdelinger fra selskapet til deltakeren, som for eksempel kontantoverføringer, overføringer av eiendeler, fri bruk av selskapets eiendeler eller tjenesteytelser med videre. 

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

Gjelder det "Annen næring" skal beløpet føres i post 2.7.11.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I post 2.7.10 fører du summen fra post 1143 i skjema RF-1221. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.10 overføres automatisk fra skjema RF-1221.

I post 2.7.10 fører du summen fra post 1143 i skjema RF-1221. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.10 overføres automatisk fra skjema RF-1221.

Fordeles tillegg i alminnelig inntekt  mellom ektefeller, fører du summen fra post 1243 i skjema RF-1221 i post 2.7.11.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard