Post 2.7.3

2.7.3 Inntekt fra fiske og fangst (RF-1175)

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp beregnet næringsinntekt oppgitt i skjema "RF-1175 Næringsoppgave 1" og i "RF-1213 Fiske".

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som driver innen fiske- og fangstnæring.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du beløpet fra post 0402 (kolonne E) på linje for "Fiske og fangst" i skjema RF-1175. I tillegg fører du beløpet fra post 117 i skjema RF-1213 i posten.

Når du leverer elektronisk, vil summen i post 2.7.3 overføres automatisk fra RF-1175 og RF-1213 skjemaene.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard