Post 2.7.7

2.7.7 Inntekt fra KS, ANS, mv som driver fiske eller familiebarnehage i eget hjem (RF-1221)

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp beregnet næringsinntekt oppgitt i post 1140 i skjema RF-1221. Posten gjelder inntekt fra selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS, DA, indre selskap med mer) som driver fiske eller familiebarnehage i deltakerens hjem.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Jeg har andel i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221)

I post 2.7.7 fører du summen fra post 1140 i skjema RF-1221. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.7 overføres automatisk fra skjema RF-1221.

Fordeles næringsinntekt mellom ektefeller, fører du som er hovedutøver i post 2.7.7 beløpet fra post 1240 i skjema RF-1221.

Hovedutøver er du som leverer næringsoppgaven i ditt navn. Du som ikke er hovedutøver fører i post 2.7.7 beløpet fra post 1241 i skjema RF-1221. Næringsinntekt skal som hovedregel fordeles ut fra arbeidsinnsats.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard