Post 2.7.8

2.7.8 Inntekt fra KS, ANS som driver annen næring (RF-1221) eller NOKUS (RF-1246)

Gjelder for inntektsåret 2018

I denne posten fører du opp beregnet næringsinntekt oppgitt i post 1140 i skjema RF-1221 eller RF-1246. Posten gjelder inntekt fra næring innen kategori "Annen næring", fra selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS, DA, indre selskap med mer). Du skal også føre beregnet næringsinntekt fra norskkontrollert utenlandsk selskap med mer i lavskatteland (NOKUS) her.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som er deltaker i:

Annen næring gjelder all næring utenom skiferproduksjon i Nord-Troms eller Finnmark, skogbruk, jordbruk, gartneri, pelsdyr, fiske og/eller fangst.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I post 2.7.8 fører du summen fra post 1140 i skjema RF-1221. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 2.7.8 overføres automatisk fra skjema RF-1221.

Fordele andel i selskap med deltakerfastsetting mellom ektefeller

Fordeles næringsinntekt mellom ektefeller, føres i post 2.7.8 summen fra post 1241 i skjema RF-1221 som fordeles til ektefelle. Begge ektefeller må levere hvert sitt RF-1221 der post 1241 fylles ut.

I post 2.7.8 fører du summen fra post 410 i skjema RF-1221. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 2.7.2 overføres automatisk fra RF-1246.

Fordele andel i NOKUS-selskap mellom ektefeller

Fordeles næringsinntekt mellom ektefeller, skal begge ektefeller levere hvert sitt RF-1246 der post 410 fylles ut.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.