Post 2.8.1

2.8.1 Andelseiers/boligsameiers andel av inntekter i boligselskap/boligsameie

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten viser hva du har hatt i inntekter i forbindelse med din andel i borettslag, boligaksjeselskap og/eller boligsameie. Inntektene gjelder selskapets/sameiets renteinntekter og andre inntekter som skal fordeles mellom eierne. Summen er normalt utfylt med det som har blitt rapportert inn fra boligsameie/boligselskapet, så sjekk at alt er riktig.

For andelseiers/boligsameiers andel av formue i boligselskap, se post 4.5.3.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som eier en andel i et boligselskap eller et boligsameie.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt ferdig utfylt med summer for din andel av boligselskapet/boligsameiet sine inntekter. Summen(e) baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av den boligselskapet/boligsameiet, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra boligselskapet/boligsameiet i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte boligselskapet/boligsameiet for at årsoppgaven blir riktig.

Informasjon mangler

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp selskapets/sameiets navn, inntekt, formue og årsak til endring.

Ønskes en fordeling av inntektene mellom ektefeller/registrerte partnere/ meldepliktige samboer må det foretas endring i skattemeldingen for begge parter. Du må endre/tilføye informasjon om boligselskap/boligsameie, inntekt, formue og årsak til endring.

Andre samboere som er ikke-meldepliktige skal fastsettes hver for seg for sin andel av formue/gjeld samt inntekter/fradrag, og de kan ikke fritt fordele eksempelvis inntekter mellom seg.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard