Post 3.1.4

3.1.4 Avkastning fra kapitalforsikring

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten viser hva du i 2016 har hatt i avkastning på sparedelen av kapitalforsikring med garantert avkastning og/eller skattepliktig utbetaling i 2017 fra kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning (Unit Link-forsikring). Summen blir normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Alle som har kapitalforsikring tegnet i selskap hjemmehørende i Norge, og som har hatt:

  • avkastning i 2016 på sparedelen av kapitalforsikring med garantert avkastning og/eller
  • utbetaling i 2017 fra kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning (Unit Link-forsikring).

Skattepliktig avkastning/utbetaling fra kapitalforsikring, med eller uten garantert avkastning, tegnet i selskaper utenfor Norge fører du i post 3.1.11.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med avkastning og/eller utbetaling. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av forsikringsselskapet, så sjekk at alt er riktig. Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra forsikringsselskapet i januar. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte forsikringsselskapet for at årsoppgaven skal bli riktig.

Informasjonen mangler

Hvis det mangler informasjon om avkastning på sparedelen av kapitalforsikring med garantert avkastning, må du føre opp:

  • forsikringsselskapets navn
  • avkastningen
  • gjenkjøpsverdien av livsforsikringen

Mangler det informasjon om utbetaling fra kapitalforsikring uten garantert avkastning, må du føre opp skattepliktig beløp.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard